VIFA HOME 2017 - gỗ tây ninh, gỗ xẻ tây ninh, gỗ sấy tây ninh

VIFA HOME 2016 sẽ được tổ chức tại

Nhà thi đấu Thể dục thể thao Phú Thọ

Số 1 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh

Thời gian:

* 24/11/2016: 10:00 – 20:00

* 25 – 26/11/2016: 09:00 – 20:00

* 27/11/2016: 09:00 – 21:00VIFA HOME 2017 - gỗ tây ninh, gỗ xẻ tây ninh, gỗ sấy tây ninh

VIFA HOME 2017 - gỗ tây ninh, gỗ xẻ tây ninh, gỗ sấy tây ninh

VIFA HOME 2017 - gỗ tây ninh, gỗ xẻ tây ninh, gỗ sấy tây ninh

VIFA HOME 2017 - gỗ tây ninh, gỗ xẻ tây ninh, gỗ sấy tây ninh

VIFA HOME 2017 - gỗ tây ninh, gỗ xẻ tây ninh, gỗ sấy tây ninh
VIFA HOME 2017 - gỗ tây ninh, gỗ xẻ tây ninh, gỗ sấy tây ninh
lên đầu trang